Katrin

Varemærket Katrin er at finde i mere end 30 lande, og det er veletableret i Skandinavien og i alle europæiske lande.

Vi er en del af Metsä Group, som er en ansvarsbevidst finsk skovbrugs-industrikoncern, der fremstiller produkter af høj kvalitet og hovedsageligt af vedvarende nordisk træ. Og vi er en stærk og pålidelig forretningspartner med henblik på vellykkede og langfristede kunderelationer.

Med Katrin stræber vi efter at gøre livet og samarbejdet med os som forretningspartner så nemt som muligt for vores kunder. Vi tilbyder skræddersyede løsninger på baggrund af vores kunders behov.

Vi forsøger altid at opfylde kundernes forventninger. Vores kunder og partnere opnår en række fordele med Katrin – vi sørger for, at de miljømæssige, samfundsmæssige og økonomiske påvirkninger er i en perfekt balance.

Vores vision er at være det mærke, som vores kunder anser for at være ensbetydende med følgende kerneværdier:

  • Easy (Nem) – vi hjælper vores kunder med at opnå en større omsætning på en nem måde (ved at tilbyde dem praktiske salgsredskaber og vækstskabende tjenester)
  • Insightful (Indsigtsfuld) – på baggrund af vores kendskab til markederne leverer vi skræddersyede løsninger og forretningsmuligheder
  • Trustworthy (Troværdig) – vi er pålidelige i alle partnerskabets aspekter, fra produktet og hele vejen gennem værdikæden

I starten
Varemærket Katrin AfH, som blev markedsført i 1974, var et af de første mærker af hygiejneprodukter af papir uden for hjemmet. Ordet “Katrin” stammer fra Metsä Tissues papirmølle i Katrinefors, som blev grundlagt i 1765. Møllen blev navngivet efter grundlæggerens kone, og den er oprindelsesstedet for varemærket og de produkter, vi kender i dag.

Produkter og løsninger fra varemærket Katrin fremstilles af Metsä Tissue – en af Europas førende producenter af hygiejneprodukter af papir samt bage- og madlavningspapir. Uanset om du er forbruger eller professionel køber, hjælper Metsä Tissue dig med at forbedre sundheden, hygiejnen og velværet derhjemme, på jobbet eller i fritiden. Ud over varemærket Katrin fører vi også andre varemærker såsom Lambi, Mola, Serla, Tento og SAGA.

Metsä Tissue er en del af Metsä Group, som er en finsk skovbrugs-industrikoncern, der opererer på 30 internationale markeder og har produktionsanlæg i syv forskellige lande og omkring 9.300 medarbejdere. Så vi har en meget stærk og pålidelig baggrund, der sikrer stabilitet og langfristet samarbejde.

Alle virksomheder i Metsä Group er forpligtede til at følge de internationale principper om bæredygtig udvikling og stiller krav om etiske arbejdsmetoder. Vi overvejer altid de sociale, miljømæssige og økonomiske effekter af vores drift.

Vi dækker hele værdikæden for træ, inklusive hygiejneprodukter af papir og madlavningspapir, pap, papirmasse, træprodukter samt træressourcer og skovbrugstjenester. Vores omfattende ekspertise inden for træ og fibre er fokuseret på områder, hvor vi har en klar konkurrencemæssig fordel og en lys fremtid. Alle de råmaterialer af træ, som vi anvender, er fuldstændigt sporbare. Der er stor efterspørgsel efter produkter, der er fremstillet af vedvarende råmaterialer, idet konkurrencen om de naturlige ressourcer er høj.

Som en del af Metsä Tissue, der er en virksomhed i Metsä Group, indebærer alt hvad vi gør hos Katrin bæredygtighed.

  1. Vi har forpligtet os til at følge de internationale principper om bæredygtig udvikling, og vi stiller altid krav om etiske arbejdsmetoder.
  2. Vi overvejer de sociale, miljømæssige og økonomiske effekter af alle aspekter af vores drift.

Vi sørger for bæredygtig høstmetoder, som tager hensyn til både miljømæssige og sociale værdier, herunder også miljøet og biodiversiteten. Høstning dækker årligt ca. 1-2 % af vores skovområde, og vi planter 4 sætteplanter for hvert træ, vi har høstet. Kravet om fornyelse er fastlagt af den finske skovbrugslov fra 1886, som er verdens ældste lov af denne slags.

Bæredygtigt skovbrug skaber langfristede arbejdspladser for millioner af mennesker. I Nordeuropa kan et job i skovbrugsindustrien skabe tre eller flere ekstra jobs i værdikæden.

Vores mål er at bidrage til andres velvære ved hjælp af vores produkter og arbejdsmetoder. Vi stræber efter at minimere de miljømæssige påvirkninger af vores drift og vores produkter i hele deres livscyklus, lige fra råmaterialerne til produktion og forbrug og helt frem til produkternes bortskaffelse. Og dette gør vi i samarbejde med vores leverandører, kunder, forretningspartnere og forbrugere.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED
Katrin hjælper dig med at finde optimale løsninger, som øger produktiviteten, nedsætter omkostningerne og minimerer sygefraværet.

MILJØMÆSSIG ANSVARLIGHED
Katrin mindsker påvirkningen af miljøet på alle driftstrin og gennem hele produkternes livscyklus.

SOCIAL ANSVALIGHED
Vi skaber velvære på jobbet, i lokalsamfundet og i samfundet som helhed, og vi har forpligtet os til at følge de globale principper om bæredygtighed. Ved at påtage os et ansvar i forhold til vores medarbejdere og samfundet kan vi forbedre livskvaliteten for vores interessenter.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Combishop.dk andvender coockies for at forbedre brugeroplevelsen på siden.