36181

VTK Stærk Sur skum 5 l Skumrengøring (00025026)

00025026
Varen er på lager
213,00 kr.
Inkl. moms

Til periodisk afkalkning af tank vægge og lokaler i almindelighed. Stærk Sur Skum påføres ved hjælp af skumudlægningsudstyr. Giver et kraftigt, stabilt skum og nedbryder effektivt kalk- og proteinbelægninger og er desuden virksom overfor rustpletter på produktionsudstyr, fliser m.m. Efter endt rengøring skal alle flader skylles grundigt med rent vand.

 

PRODUKTTYPE:
Stærkt ekstra kraftig virkende surt skumrengøringsmiddel til periodisk afkalkning af sanitære rum, køkkener, tank vægge og andre lokaler i almindelighed. Er beregnet til anvendelse i skumsprøjte

ANVENDELSE:
Stærk Sur Skum giver et kraftigt stabilt skum, der effektivt fjerner protein, kalk og rustpletter. Produktet må kun anvendes på syrefaste materialer. Er beregnet til
anvendelse i skumsprøjte eller rengøringsanlæg (lavtryk, doseringsanlæg m.v.) Der skal være et vandtryk på min. 2 bar for enden af afgangshanen. I specialtilfælde
anvendes varmt vand – op til 60 C. Skal anvendes i en koncentration på 0,5 – 3,0% svarende til 50 – 300 ml til 10 ltr vand. Doseringen varieres ved udskiftning af dyser.
Skummet må ikke tørre ind inden nedskylning. Flader, der kommer i kontakt med kød og fødevarer efterskylles med rigelige mængder rent vand.
Produktet indeholder syre og må ikke anvendes i forbindelse med klorholdige produkter.

DOSERING:
Normalrengøring: 0,5-3,0 dl pr. 10 ltr. vand.
Brugstemperatur: 10-60°C.

DEKLARATION:
Under 5%: Nonioniske overfladeaktive stoffer og mælkesyre.
30% eller derover: fosforsyre.

PH-VÆRDI:
pH (konc.): ca. 1,0
pH (1 % opl.): ca. 3,5

OPBEVARING:
Opbevares i original, tillukket emballage. Opbevares køligt, men frostfrit. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler, foderstoffer,
lægemidler o. lign.

23 Varer

Kan passe sammen med denne vare: